Skat og selvtægt

Kritikere, jeg selv inklusiv, bruger undertiden ordet “natvægterstat”, når vi skal beskrive hvad det er for et samfund Liberal Alliance ønsker. Det er ikke helt retfærdigt. Men det vi mener er, at LA ønsker at skatten skal sættes så langt ned, at det eneste samfundet, staten, kan levere af serviceydelser er en natvægter. En mand der går rundt i byens gader ved nattetide med en kæp og giver tæsk til misædere. Alt det andet er ligegyldigt.

Når det ikke er helt rimeligt, er det fordi LA jo faktisk vil have andre ting end blot en nattevagt. De vil godt have infrastruktur og andet godt.

Når der er en pointe, er det, fordi natvægteren er det logiske slutpunkt når man vil sænke skatter. Natvægteren er samfundets voldsmonopol. Og voldsmonopolet og skatteopkrævningen hænger tæt sammen.

Voldsmonopolet plejer at blive defineret af Max Weber: “En stat er en realitet, hvis og for så vidt dens embedsvæsen effektivt formår at opretholde monopolet på legitim fysisk tvang”.

Det er en social kontrakt mellem den abstrakte definition vi kalder staten, og de meget konkrete mennesker der indgår i den. Kun staten har lov til at bruge vold. Jeg må ikke hævne mig. Jeg skal gå til staten, som så straffer den person der har gjort mig fortræd. Det er et forbud mod selvtægt. For de islandske sagaer har vist hvor uhensigtsmæssige fejder og hævn er.

Det hænger sammen med den personlige ejendomsret og skatteopkrævningen. Det her er mine penge. Og jeg har indgået en social kontrakt med staten om at kun den, efter nærmere bestemte regler, har lov til at tage dem fra mig med magt. Handelen er, at hvis staten beskytter mig mod at andre tager mine penge så afleverer jeg frivilligt nogen af dem. Uden at staten skal bruge kræfter på at udøve vold mod mig.

Det går langt tilbage. Den danegæld vi opkrævede i England i sin tid var en skat. Opkrævet efter princippet om at hvis ikke de gav os deres sølv, så slog vi dem ihjel. Det næste trin er at statsdannelsen beskytter befolkningen mod at andre opkræver skat, at andre tager vores penge. Staten straffer tyveknægte, fordi den ikke bryder sig om konkurrence.

Og sådan hænger det hele så smukt sammen. Jeg giver frivilligt nogen af mine værdier til staten, der dermed slipper for besværet med at tage dem med magt. Til gengæld beskytter den mig mod tyveknægte og voldsforbrydere. Alt det andet med kontanthjælp, kollektiv trafik og sygehuse er først kommet til for nylig.

Og det er her det bliver farligt, når borgerne i en stat oplever at staten ikke længere kan beskytte dem og deres værdier. Hvis staten ikke beskytter mig mod tyveknægte, så bliver jeg nødt til at gøre det selv. Hvis staten ikke kan beskytte mig mod vold, så bliver jeg nødt til at gøre det selv. Og hvis staten ikke kan finde ud af at udøve vold på mine vegne mod en forbryder, så kan den heller ikke finde ud af at gøre det mod mig. Og så kan jeg endda hævne mig uden at samfundet kommer efter mig.

Det simpelthen grundlaget for statens eksistens, jf. Weber, at den kan beskytte sit monopol på vold.

Så hvad er det der sker når borgerne oplever at politiet kun kommer hvis der er stjålet for mere end 100.000 kr i indbruddet? Hvad sker der, når borgerne oplever, at politiet slet ikke kommer, når borgerne ringer efter hjælp når deres børn bliver overfaldet på gaden?

Der sker ganske enkelt det at grundlaget for at hævde at staten stadig eksisterer, eroderer. Det forsvinder.

Så når vi kalder slutpunktet for Liberal Alliances skattepolitik for “natvægterstaten”, så er det fordi vi fornemmer at de ønsker så lidt stat som overhovedet muligt. Og den minimale stat er en stat, der beskytter skatteyderne mod andres skatteopkrævning. Når tyven stjæler din computer, har han opkrævet skat hos dig. Illegitimt. Og det skal staten beskytte dig mod.

Og hvis staten ikke engang kan det – så ophører den med at eksistere.

 

Så gik der kanel i EU. Igen.

Fødevarestyrelsen laver kanelrazzia mod bagerierne. Og det gør de på grund af en EU-forordning om kanel. Og straks går de paranoide EU-skeptikere helt i selvsving. Det er fair nok at være EU-skeptiker. Men jeg orker det næsten ikke. EU kommer med en forordning, og straks går der sølvpapirhatte og nationens undergang i den.
Som kemiker vil jeg godt komme med et par bemærkninger.
Der findes to slags kanel. Ægte kanel og kassiakanel. Begge typer indeholder stoffet kumarin, der er et aromastof. Det lugter sødt, lidt som nyslået græs, og bidrager til oplevelsen af kanelduft og -smag.
Det er hvad de har til fælles. Forskellen er at ægte kanel er noget dyrere end kassiakanel. Og at det billigere kassiakanel indeholder ganske meget mere kumarin end ægte kanel.
Og det er en væsenlig detalje, for kumarin kan i større mængder give leverskader.
Så det fødevarestyrelsen her gør, er at besøge bagerier, for at se om de hælder så meget underlødig kanel i deres bagværk, at deres kunder risikerer leverskader. Og det bagerne piver over er, at de bliver presset til at bruge kanel af bedre kvalitet.
Begge dele bør man som forbruger egentlig være ganske godt tilfreds med.
Som kritisk forbruger kunne man eventuelt spørge hvorfor pokker de danske myndigheder først skrider ind når EU tvinger dem.
Som EU-tilhænger kan man glæde sig over at fødevaresikkerheden fremmes af EU.
Og hvis man er EU-skeptiker må man godt forklare hvorfor det er vigtigere at holde EU ude af bagerierne, end at mindske brugen af sundhedsskadelige ingredienser.

Sex med dyr

Sagen er så småt ved at lægge sig. Men fødevareministeren har foreslået at sex med dyr (ikke dyresex. Dyr har også sex med hinanden – det bliver nok svært at forbyde) skal forbydes. Det skal det fordi dyrene ikke kan sige nej, og tager skade.

Til det har jeg følgende bemærkninger:

Dyrene kan heller ikke sige nej til at blive lavet til bøffer og sko. Men en gris tager måske mindre skade af at blive lavet til bacon end af at et menneske har sex med den?
Det lugter fælt af populisme at det nu pludselig er socialdemokratisk politik at ville forbyde sex med dyr. Dansk Folkeparti har stillet det samme forslag i hvert fald tre gange, og Socialdemokraterne har været med til at stemme det ned hver gang. Hvad har ændret sig siden de nu ændrer holdning?
Vi skal ikke forbyde ting fordi vi synes de er ulækre og ækle. Vurderingen af hvad der er ulækkert er individuel. Personligt synes jeg at cyklister er ulækre, og bør skydes.
Dyr tager ikke nødvendigvis skade af at mennesker har sex med dem. Ja, en håndtaskehund tager skade hvis en voksen mand banker sit erigerede lem op i måsen på den. Den slags er reguleret af den eksisterende dyreværnslov, og er strengt forbudt. Nej, samme håndtaskehund tager ikke skade af at slikke sin ejer mellem benene. Jeg har set hvad en tyr har mellem bagbenene. Jeg har også i al beskedenhed set en del tissemænd (altså på mennesker). Jeg kan godt garantere at der er meget langt mellem de mænd der vil være i stand til at gøre indtryk på en malkeko, der fra naturens hånd er designet til at tage mod en tyr.

Så slap dog af!

Når du har lov til at sætte en etiket på mig uden at spørge mig først.

Men jeg ikke har lov at sætte en på dig uden at spørge dig først.

Og jeg i øvrigt ikke har lov at kritisere at du sætter etiketter på mig uden at spørge først.

Så vil jeg godt have lov at stille spørgsmålstegn ved hvor entydige mine privilegier som cis-kønnet, heteronormativt udseende og handlende, hvid, vestlig mand med lang videregående uddannelse og fast arbejde egentlig er. Enig, de er der. Men de er altså ikke 100% Og det ville klæde dig at være lidt mere konsekvent i dine handlinger og udtalelser.

Det var alt.

Den danske model er under pres

Det hører vi i hvert fald fra flere tusinde skolelærere.
Men hvad er Den Danske Model ™ så?

Jeg er ikke arbejdsmarkedsekspert. Men det lader, ifølge Wikipedia til, at den danske model består af følgende elemter:

  • Fagforeningerne har ret til at indgå aftaler med arbejdsgiverne om løn- og aftalevilkår.
  • Løn- og arbejdsvilkår er i øvrigt noget som arbejdsmarkedets parter selv regulerer.
  • Regler for varsling af strejker og lockout. Herunder sympatistrejker og sympatilockouts.
  • Fredspligt mellem overenskomstforhandlinger
  • Noget med arbejdsretten
  • Noget med forligsinstitutionen
  • Noget med at politikerne kun griber ind med lovgivning når alt andet glipper.

Det er vist så en tilsnigelse at hævde at modellen skulle være specielt dansk, men det er en anden sag.

 

Så langt så godt. Så vidt jeg kan se, er der ingen af de punkter der er truet, endsige under pres, i øjeblikket. Der er ikke rokket ved aftaleretten, lockouten er korrekt varslet og gennemføres efter reglerne. Man har været i forligsinstitutionen. Og politikerne har faktisk ikke lovgivet endnu.

Men vent. Den danske aftale indebærer endnu et punkt:

  • Arbejdsgiverne har ret til at lede og fordele arbejdet.

Så måske har lærerne alligevel ret i at den danske model er truet. De må være de første til at vide det. Det er nemlig dem der har sat den under pres:

 

Regionalpolitik og jyske motorveje

Det er ikke fordi jeg ikke under jyderne motorveje. Kæresten er fra Jylland. Der er godt nok langt mellem tingene derovre.

Jeg vil bare i al fredsommelighed gøre opmærksom på disse to tal:
9200. Og 7144.
Det er to tal der fortæller noget om trafiktætheden på to veje i Danmark. Det ene tal er antallet af biler (om dagen, opgjort som et gennemsnit over hele året) på en vej i Rødovre. Lad os se hvordan den ser ud:

View Larger Map
Det andet er antallet af biler, opgjort på samme måde, for Hirtshalsmotorvejen (talt ved Hjørring). I ved godt hvordan en motorvej ser ud, så det behøver vi ikke vise.

Det ene tal er større end det andet. Gæt hvilket tal der stammer fra motorvejen, og hvilket der stammer fra Rødovrevej.

 

Har du gættet? Det korrekte svar er naturligvis, at 9200 er antallet af biler på Rødovrevej, og 7144 er antallet af biler på Hirtshalsmotorvejen. Det er ikke helt en fair sammenligning, for de 7144 er fra 2011, mens tallet for Rødovrevej er fra 2006, før der blev lavet trafiksanering med chikaner etc. Det tal der er reelt at sammenligne med er derfor 6222, som er det antal biler der i snit kørte på Hirtshalsmotorvejen i 2006.

Igen, det er ikke fordi jeg ikke under jyderne deres motorveje. Vi vil bare i al fredsommelighed gøre opmærksom på, at vi herovre i Københavns forstæder, har veje som til forveksling ligner villaveje, der er tættere trafikerede end jyske motorveje.

Nej, det er ikke fair at sammenligne det. Hirtshalsmotorvejen er den mindst trafikerede motorvej i Jylland. Så lad os tage den gennemsnitlige jyske motorvej i 2006. Den havde 24.208 biler i døgnet, sådan i gennemsnit over hele året. Der kan Rødovrevej ikke være med. Men vi er nu ikke helt bagud herovre. Lad os tage et kig på Tårnvej. Den ser sådan ud:

View Larger Map
På den del af Tårnvej der slutter netop her, kørte der i snit, om dagen, i 2006, 22.300 biler. På den gennemsnitlige jyske motorvej kørte der 9% flere biler end på denne del af Tårnvej i Rødovre.

Men tag endelig ikke fejl. Det er meget nødvendigt med flere jyske motorveje. Ellers får vi aldrig repareret Storstrømsbroen…

Gider I lige slappe af?

Hvis man har to børn man dårligt kan forsørge, er det måske en dårlig ide at få nr. 3. Hvis man allerede har fået nr. 3, er det måske en ide at begynde at bruge prævention. Eller at blive steriliseret. Kvinden har jo selv syntes at det var en god ide, ellers havde hun vel næppe valgt at blive steriliseret. Det håber jeg da. Hvorfor er det så så provokerende at en politiker giver hende ret i at det var en god ide?

Jeg har været til jobsamtale hos Mærsk en gang i tidernes morgen. Der var jeg lissom godt klar over at det ville være en god ide at tage slips på, fjerne eventuelle (synlige) piercinger og ikke være for langhåret. Det er det der hedder sund fornuft og almindelig omtanke. Hvorfor er det så provokerende at give en arbejdssøgende det gode råd, at justere på frisuren? Og helt ærligt, hvis man kan huske Simon Emils tidligere frisurer… Så er man klar over at han ved hvad han taler om.

Vi er åbenbart endt i den bizarre situation, at det både er provokerende når der stilles krav til kontanthjælpsmodtagere. Og det er søreme også provokerende når der ikke gør.

Dovne Robert

Jeg ved sgu ikke helt om jeg som skatteborger skal være forarget over “Dovne Robert“. Altså, man skal være villig til at tage et arbejde, hvis man er på kontanthjælp. Og det er da besynderligt at man ikke har kunnet finde ud af at finde et arbejde til ham gennem de sidste 11 år. Eller taget kontanthjælpen fra ham, når han nu direkte siger at han ikke gider arbejde. Men det er moral. Det er ikke økonomi. Og helt ærligt. Samfundsøkonomien bryder ikke sammen fordi han ikke gider arbejde.

Forstå mig ret, selvfølgelig skal han være med til at trække læsset og bidrage. Man skal ikke have lov til at sidde på passiv forsørgelse og krydre røv. Det harmonerer i hvert fald ikke med mit menneskesyn bare at parkere folk på kontanthjælp eller førtidspension. Så har vi lissom sat stemplet “duer ikke” i panden på folk, og sagt at “jer tror vi ikke på nogen sinde kommer til at bidrage, så vi opgiver jer bare”. Det skal man lade være med. Men, men, men. Der er jo ikke et ufaglært arbejde til Dovne Robert. Det er jo ikke fordi viceværtsjobbet hos McDonalds står ledigt og har gjort det i mange år, fordi det er under Roberts værdighed at tage det. Der er tusindvis af andre der kan henvises til det arbejde.

Men moralsk, bør han så ikke sættes i arbejde? Jo, fordi vi skal sætte det menneskelige værd så højt, at vi ikke opgiver andre.

Skal han så ikke ud og feje fortove? Måske. Men kun fordi han provokerer samfundets moral. Lad os nu være ærlige. De der gadefejerjobs. Det er jo ikke rigtige jobs. Det er noget vi finder på, fordi det støder os at folk får penge uden at lave noget. Hvis det var rigtige jobs, ville de blive slået op i jobdatabaserne, som ordinære jobs, med overenskomstmæssig løn. Det bliver de sjældent. Det er jobs der etableres, fordi sådan nogen nasserøve ikke skal tro at de kan ligge på sofaen derhjemme, bare fordi der ikke er arbejde.

Det kan forarge mig som skatteborger. Kommunen bruger flere tusinde af mine skattekroner, på at etablere jobs der åbenbart ikke er vigtige nok til at blive udført normalt. Og yderligere tusindvis af mine skattekroner på at kontrollere at Dovne Robert dukker op og fejer gade. For sin kontanthjælp. Det er, uanset hvordan man vender og drejer det, dyrere end at Robert får lov til at blive hjemme. Det er sgu da mere forargeligt.

Hvad der også kan forarge mig er, at højtuddannede, højtlønnede journalister kan sidde og interviewe en mand i en t-shirt fra Nihilistisk Folkeparti, og slet ikke få den tanke at researche på hans baggrund. Tag jer nu sammen mikrofonholdere!

Folketingsmedlemmers løn

Er den for høj?

Måske. De får 49.409 om måneden i vederlag. Det er mere end mig. Derfor er det for meget. Til gengæld har jeg en arbejdsuge på 37 timer, mens jeg endnu ikke har mødt et folketingsmedlem der har holdt den under 60 timer om ugen, sådan i snit. Så måske ikke. De får også 4.645 kr i omkostningstillæg. Og op til 7.755 kr om måneden for dobbelt husførelse. Ialt op til lidt under 62.000. 

Det er godt nok meget. Den gennemsnitlige journalist på Ekstra Bladet får 47.492 kr. om måneden. De får så ikke ekstra penge hvis de bor i Jylland. Men det gør de heller ikke, så vi bør nok trække beløbet for dobbelt husførelse fra folketingsmedlemmets løn hvis vi skal sammenligne. Så får et medlem af nationens parlament op til 54.000 kr om måneden. Og så bliver sammenligningen i virkeligheden lidt besværlig, for det er hvad journalisten på Ekstra Bladet får inklusiv pension, mens medlemmer af landets lovgivende forsamling får pension oveni.  Det er måske heller ikke helt fair at sammenligne bladsmørere med folketingsmedlemmer. Vi har trods alt visse forventninger til kvalifikationer for MF'ere, for mit vedkommende også forventninger der er højere end hvad jeg har til EBs journalistik. Så måske det ville være mere rimeligt at sammenligne med hvad en chefredaktør på et formiddagsblad får? 

Er Poul Madsen parat til at oplyse det næste gang Ekstra Bladet går amok over hvor meget vi giver medlemmerne af den fornemste forsamling i dronningeriget i løn?

Breiviks hilsen – hvor kommer den fra?

Breivik er holdt op med at give sin selvkomponerede hilsen, hvor han holder højre, knyttede hånd ind til brystkassen, og derefter strækker armen ud, let løftet, og stadig med knyttet hånd. Det skriver BT, og en masse andre tryksager på nettet.

De skriver også:

Det vides ikke med sikkerhed, hvor hilsenen stammer fra, men det formodes, at Breivik selv har opfundet den.

Det kan godt være BT ikke ved det. Men jeg er ret sikker på at jeg ved hvor den kommer fra. Han skriver selv i sit manifest at han hobbyer og interesser inkluderer science fiction. Han refererer også til et par scifi film i manifestet. I indledningen beskriver han sig selv som “sci-fi enthusiast”. Hvis han er det – så kender han Star Trek.

Hans hilsen ligner til forveksling den måde klingons gør honnør. Det har været mig fuldstændigt umuligt at finde et billede. En beskrivelse kan man dog sagtens finde:

The Klingon salute is done by first striking the chest with the fist and then extending the arm straight out, but the fist is still closed.

Det er sådan i runde træk hvad han gør. Han bilder sig sikkert ind at han repræsenterer de stolte klingonske krigerdyder. Til det kan jeg som trekkie kun bemærke at Worf ikke ville værdige denne p’tach den mindste respekt, men i stedet blot knække nakken på ham, og derefter drikke sin sveskejuice.

I jagten på et billede af en klingon der hilser fandt jeg det her. Det trodser enhver beskrivelse og må opleves: