Til almen orientering

Blot så der ikke opstår misforståelser.

Uagtet at jeg er kasserer i en forening du har hørt om.

Eller engang har været kasserer i en anden forening du har hørt om.

Eller at jeg er civilingeniør.

Eller at du sådan set bare ikke kan finde ud af at bruge en computer.

Så gælder det, at det, med mindre andet er skriftligt aftalt (og det er det ikke), så er jeg ikke din private IT-supporter

Hep!

Så er den store indsats i kassererjobbet overstået. Det var satme hårdt. Ikke mindst fordi der mangler lidt erkendelse af forskellen på afvikling og administration. Ja, det er vigtigt at få flyttet på de der hegn. Ja, det skal gøres nu. Ja, selvfølgelig kan kassereren godt give en hånd med. Men så gider jeg heller ikke blive spurgt om hvordan økonomien i projektet endte. Hvordan katten skal jeg vide det? Det kræver at jeg får bogført. Det gør jeg ikke. Jeg slæber hegn i stedet. Din opgave er vigtigt. Den er forudsætningen for at arrangementet bliver gennemført. Min opgave er også vigtig. Den er forudsætningen for at arrangementet kan gentages.

Det var alt.

Loyalitet

Ville Picard have kunnet styre Enterprise uden Riker? Ville Adama have haft en jordisk chance mod cylonerne uden oberst Tigh?
Næppe.

Og hvad har de to næstkommanderende til fælles? Ubetinget loyalitet. Tigh beskrives som “fiercely loyal”. Riker som havende “unquestionable loyalty”.
Det er science fiction. Det er ikke virkeligheden. Men god science fiction, og i den kategori falder både Star Trek og Battlestar Galactica, beskriver vores nutid, den virkelighed vi lever i i dag, de drømme (og mareridt) vi har om fremtiden.
Så science fiction kan godt bruges til at sige noget om den verden af i dag

Og det blot for at sige: Det nytter ikke noget, at mellemlederne ikke er loyale overfor hinanden eller overfor deres egen chef. Slet ikke når de menige medarbejdere lytter.

Det var alt.