Vi fokuserer kun på mænds sygdomme

“Kvinder har andre sygdomme end mænd, har menstruation, føder børn. Alligevel fokuserer vi generelt på mænds sygdomme uden at tage højde for forskellen.” Citat: Professor Henriette @SvarreNielsen

Eller – det gør vi så ikke. Vi fokuserer ret kraftigt netop på kvinders sygdomme, fremfor mænds:

Nej til nyt!

“Vi er kommet til et sted, hvor neuroticisme bliver anset som det naturlige udgangspunkt, og dem der ikke lever op til neurotikeren, det er dem det er galt med”

Rasmus Ulstrup Larsen

Nej, det hele handler ikke om dig

At indgå i et team handler om at bidrage til en fælles opgave, hvor alle medlemmer arbejder sammen for at nå et fælles mål. Det er essentielt, at alle teammedlemmer forstår og accepterer, at deres individuelle opgaver er en del af noget større. Når alle har fokus på teamets overordnede mål, bliver arbejdsprocesserne mere effektive, og resultaterne bedre.

Teamets overordende opgaver

I et team er det nødvendigt, at hver person ikke kun fokuserer på sine egne interesser og præferencer, men i stedet bidrager til teamets samlede succes. Dette kræver ofte kompromiser og fleksibilitet. Når et teammedlem udelukkende arbejder med det, han eller hun selv finder interessant, og på den måde han eller hun synes er bedst, kan det skabe problemer. Det skaber en ubalance, hvor teamets samlede produktivitet og moral kan lide skade.

Problemet med Egoistisk arbejde

Når en person kun ønsker at arbejde på sine egne præmisser og føler sig uretfærdigt behandlet, når andre påpeger teamets behov, underminerer det hele teamets formål. Et team eksisterer for at løse en fælles opgave, ikke for at tilfredsstille enkelte medlemmers personlige præferencer. Sådanne egoistiske tendenser kan føre til konflikt og ineffektivitet, da andre medlemmer kan blive frustrerede over manglen på samarbejde og fælles fokus.

Fælles Mål og Samarbejde

Det er afgørende, at alle teammedlemmer anerkender vigtigheden af samarbejde og er villige til at tilpasse sig for teamets skyld. Ved at fokusere på de fælles mål og opgaver kan teamet fungere som en enhed, hvor alles styrker bliver udnyttet optimalt. Dette fører til bedre resultater og en mere positiv arbejdskultur.

I sidste ende handler teamwork om at være en del af noget større end sig selv. Det kræver en fælles indsats og en villighed til at sætte teamets behov over egne præferencer. Når alle bidrager med dette mindset, bliver teamet stærkere, og resultaterne bedre.

Positiv feedback

Hvis du kun lytter til den del af dit “community” der er venstreekstreme antisemitter med borderline eller histrionisk personlighedsforstyrrelse.

Så kommer du til at agere på en måde, der gør at dit community til sidst kun består af venstreekstreme antisemitter med borderline og histrionisk personlighedsforstyrrelse..

Måske man skulle få sig en diagnose?

Der er selvfølgelig ingen der ville gøre det. Det er udelukkende og kun mig.

Men.

Når man skal tage særligt hensyn til ADHD-kollegaen, fordi han er neurodivergent.

Når man skal spritte af for at tilfredsstille noget OCD.

Når man skal tage særlige hensyn til personer der ikke tør komme ind på et bibliotek før de har set en video af hvordan der er på biblioteket, fordi biblioteker er notorisk utrygge steder. Og de i øvrigt skal kunne have deres emotional support hund eller tryghedshamster med.

Når man skal lade som om folks vrangforestillinger er i overensstemmelse med virkeligheden.

 

Så er det utroligt fristende at erklære at man lider af RBPO, eller Reality Based Personality Order. Og derfor ikke kan forventes at skulle tage hensyn til mere eller mindre bizarre krav fra folk (eg at de skal have en trigger warning hvis der er risiko for at de i en podcast der handler om folk der bliver spist af tentakelmonstre, kommer til at høre omtale af graviditet).