Tag dig nu sammen!

Det er helt enkelt. Hvis du godt kunne tænke dig et job i en bestemt virksomhed, organisation eller lignende.

Når det tilmed er et job der kræver at man er bare nogenlunde udadvendt og kan tage initiativer.

Så er det mindste man kan forvente af dig, at du følger med i stillingsopslagene fra den pågældende biks. Og sender en ansøgning når der er et.

Hvis du ikke gør det, men i stedet sætter dig hen i et hjørne og surmuler fordi dine primadonnanykker får dig til at forvente at du naturligvis bliver headhuntet til stillingen – så demonstrerer du med al ønskelig tydelighed, at du ikke er den rette til stillingen.

Pension

Jeg hører til generationen der ikke rigtigt tror på at jeg nogensinde får lov at gå på pension. Når jeg er færdig med at betale til den foregående generations pension, og til alskens førtidspensioner, så er der sgu nok ikke penge tilbage til mig.

Så vi er nogen der sparer op ved siden af. Som tingene ser ud nu, er min ekstra opsparing skruet sammen så jeg kan gå på pension som 65-årig. Der knokles for at presse det tal længere ned. Ikke fordi jeg nødvendigvis vil gå på pension som 65-årig. Men jeg vil godt have muligheden.

Og her er et tip til andre. Når der spares ekstra midler op til pension, så overvej hvordan de placeres. Hvis du er kvinde, skal de placeres i pensionsordninger, hvor du indgår sammen med mænd. Hvis du er mand, skal de placeres i pensionsordninger, hvor du ikke indgår med kvinder.

Det skal du, fordi man i 1999 vedtog en ligebehandlingslov der stillede kønnene “lige” i forhold til pensionsordninger.

Før indbetalte man til sin pension. Pensionskassen regnede på hvor længe du skulle have penge udbetalt, og satte din pensionsudbetaling sådan, at du for en gennemsnitsbetragtning fik hele din opsparing udbetalt, inden du døde. Levede du længere end de havde regnet med, fik du mere udbetalt. Levede du kortere, var det bare ærgeligt.

Eftersom kvinder lever længere end mænd, skulle kvinders pensionsopsparing strækkes over flere år, igen som en gennemsnitsbetragtning, og en kvinde fik derfor mindre udbetalt om måneden end en mand med samme opsparing.

Sådan meget groft – hvis en mand og en kvinde begge havde sparet 1 million op, og begge gik på pension som 70-årige, ville manden få udbetalt 142.000 om året, og kvinden 91.000. Fordi manden i gennemsnit forventes at dø som 77-årig, mens kvinden kunne regne med at leve til hun blev 81.

7 års udbetaling af 142.000 til manden, og 11 års udbetaling af 91.000 til kvinden giver nemlig 1 million udbetalt til begge parter. Sådan ca.

Det var jo åbenlyst urimeligt.

I stedet valgte man at lægge beregningerne om, så de nu ville få det samme beløb udbetalt om året. Med de samme forventede leveår, betyder det at de begge nu vil på 111.000 udbetalt om året.

Meget mere retfærdigt.

Nettoresultatet er, at manden, hvis han ellers dør som 77-årig, vil få udbetalt i alt 778.000 kr af hans pensionsopsparing, mens kvinden vil få udbetalt 1.222.000 kr af hendes pensionsopsparing. Hvis hun ellers dør som 81-årig. Husk at de begge havde opsparet 1.000.000 kr.

Langt mere retfærdigt.

Nu tager vi nemlig 222.000 af mandens pensionsopsparing, og overfører til kvinden. Svarende til at ca. 22 procent af mandens pensionsindbetalinger aldrig kommer ham selv til gode, men bliver overført til kvinden for at kompensere for at hun lever længere. Ikke alene dør han tidligere. Han skal også finansiere at kvinden lever fire år længere.

Det er ikke bare et regnestykke jeg har lavet. ATP lavede regnestykket i 2003, og nåede frem til ca. det samme tal. Nemlig at 23% af mændendes indbetalinger, ikke kommer til at gå til deres egen pension, men til kvinders pension.

Derfor. Hvis du er mand og indbetaler 10.000 kr ekstra til en pensionsordning i hvilken der indgår kvinder, så indbetaler du ikke 10.000 kr. Du indbetaler reelt kun 8.000 kr til dig selv. Og så forærer du 2.000 kroner væk.

Omvendt, hvis du er kvinde, så skal du sørge for at placere dine 10.000 kr i en pensionsordning hvor der indgår mænd. Så får du nemlig 2.000 kr foræret af dem.

Slagordet var at der ikke skulle bruges aktuartabeller til at beregne pensionsudbetalinger. Det er noget vrøvl. Det gør der stadig. Før blev de brugt til at sikre at folk i snit fik det udbetalt de havde indbetalt. Nu bliver de brugt til at regne på hvor mange penge der skal konfiskeres fra mændene, og foræres til kvinderne.

Hvordan patriarkatet nogensinde har godkendt det ved jeg ikke.

Gu’ gider jeg da ej

Fra den intersektionelle verden lyder der to råb:

“HØR MIG!! LYT TIL MIN LEVEDE ERFARING!!!”.

og

“Som hvid, ciskønnet, midaldrende mand kan du ALDRIG forstå mig!”.

Til det har jeg et og kun et svar. Hvis du ikke mener jeg kan forstå dig, fordi jeg har den forkerte hudfarve, den forkerte kombination af biologi og kønsidentitet, den forkerte alder, og det forkerte køn. Og du i øvrigt ikke råber andet end tilsvininger af mig. Hvorfor helvede skal jeg så bruge tid på at lytte til dig?

I øvrigt har jeg ikke tid, jeg skal til møde i patriarkatet.

To do a haggard

Ted Haggard er en amerikansk evangelisk præst. Han advokerede mod homo-ægteskaber. Og narko. Og prostitution.

Og så blev han i 2006 nappet sammen med en mandlig prostitueret, der i øvrigt havde solgt ham metamfetamin.

Jeg har skrevet om det før. Men det er en fortsat kilde til fascination, undren, fortvivlelse og høj latter at observere meget woke, meget inkluderende, meget anti-racistiske, meget feministiske og intersektionelle personer. Der er overbeviste om at de er de ordentlige mennesker.

Dels fordi deres argumenter ofte er selvmodsigende, internt inkonsistente eller direkte ekskluderende og racistiske.

Men også fordi de så ufatteligt ofte viser sig at være netop alt andet end ordentlige. Fordi de så tit bliver fanget i racisme, misogyni og eksklusion. Fordi de, på trods af deres stadige fokus på andres privilegieblindhed, tilsyneladende gør dem så gennemført blinde overfor deres egen privilegieblindhed.

Fordi deres konstante kritik af strukturel forskelsbehandling er smurt ind i deres egen aktive opretholdelse af strukturel forskelsbehandling.

Fordi deres normkritik er så fuldstændigt blottet for enhver form for kritik af de normer de ønsker skal være gældende.

Hvorfor?

Hvorfor hidser folk sig op over at Nørrebro Pride afholder en separatistisk fest, hvor man ikke har adgang hvis man er hvid og/eller heterosexuel? Det er overvejende hvide heterosexuelle personer der hidser sig op. Men det er jo ikke fordi de havde lyst til at deltage i en fest arrangeret af det miljø alligevel. Jeg har i hvert fald ikke. Eftersom jeg i deres optik er nazist fordi jeg befinder mig til højre for Enhedslisten, tror jeg ikke jeg ville føle mig specielt velkommen.

Men hvorfor hidser folk sig så op? Måske fordi det faktisk er lykkedes at få opdraget den brede befolkning til at det er forkert at gøre forskel på folk baseret på deres hudfarve og seksuelle orientering. Og det er netop dette miljø der har lært alle (nej, ikke alle, men stort set) at racisme og homofobi er forket. Det miljø. Det miljø der med god ret har råbt højest mod racisme og homofobi. Det miljø, er nu det miljø der er parat til at behandle folk forskelligt baseret på deres hudfarve.

Jeg tror, men kan ikke vide det, at netop denne dobbelte standard har en ret stor betydning for de der nu brokker sig. De kan nok ret let få en fornemmelse af at antiracisme ikke handler om at være imod at behandle folk forskelligt baseret på deres hudfarve. Men mere er at våben til at slå folk i hovedet med hvis de har den forkerte hudfarve.

Men hvad ved jeg.

Det er hårdt at være en helligfrans

Men.

Måske man skal få gjort op med forestillingen om at alle mennesker kan gå igennem tilværelse, som uplettede og moralsk perfekte dydsmønstre. Og overveje hvilket samfund vi får, hvis ethvert fejltrin straks skal føre til livsvarig fordømmelse og udelukkelse. Jeg er ikke sikker på at det er et samfund ret mange af dydsdragonerne selv ønsker at leve i.

Og så synes jeg igen at det er superfascinerende hvor ofte de mænd der selv rider på den højeste moralske hest, har noget med i bagagen som de har behov for at dække over. Det er nået dertil hvor jeg hver gang jeg hører meget woke og feministiske mænd udtale sig overvejer hvad det er de kompenserer for.

Hvor stort skal et mindretal være for at vi tager hensyn?

Det her er ikke et argument mod at tage hensyn til mindretal. Det er en refleksion over størrelsesforskelle på mindretal vi helt naturligt tager hensyn til – og mindretal vi fuldstændig ignorerer.

Hvorfor er det eksempelvis at vi havde tegnsprogstolke på skærmen hver gang der var pressemøder om Corona? Der er, skønner denne side, som jeg, måske lidt ukritisk, tager for gode varer, 4.000 døve personer i Danmark der taler dansk tegnsprog. Der er så yderligere 16.000 hørende der også forstår det. Men vi har jo ikke tegnsprogstolke på skærmen af hensyn til de hørende. 4.000 svarer til 0,07% af befolkningen.

Der er 15.000 tysktalende i det tyske mindretal i Danmark. Det svarer til 0.25% af befolkningen. Mere end 3½ gange så mange som de døve tegnsprogstalende. Men der var ingen simultanoversættelse til tysk.

De fleste af de restriktioner der blev annonceret ramte kun syd-danmark. Altså den del af rigsfællesskabet der ikke er Grønland eller Færøerne. Men alligevel.

Der er 57.000 der taler grønlandsk. Det er lige under 1% Der var ingen simultanoversættelse til grønlandsk.

Når vi laver plot af data på arbejdet, prøver vi at tage hensyn til farveblinde. Det er et handicap der rammer ca. 2% af alle mænd. Så i grove træk 1% af befolkningen. Men det er kun når jeg erindrer kollegerne om det, at det bliver husket. Ingen protesterer hvis vi glemmer det.

Sexus undersøgelsen afslørede at det er ca 0,6% af befolkningen der ikke føler sig som det køn de er født med. Alligevel skal vi huske at spørge til folks pronomener. Vi skal ikke huske at spørge om folk er fra Grønland. Der er ellers flere af dem.

Der er nogle underlige asymmetrier i hvornår en minoritet er stor nok til at  99,9% af befolkningen skal indrette sig anderledes end de ellers ville gøre. Man kan næsten få den tanke at jo mindre minoriteten er, jo lettere er det at begrunde at resten af befolkningen skal tage udstrakte hensyn.

Så hvad er det der gør at samfundet imødekommer krav til dets adfærd fra én minoritet. Men uden at møde nogen shitstorm, helt kan ignorere krav fra en anden minoritet. Hvilke mekanismer er det, der bestemmer at vi selvfølgelig skal have tegnsprogstolke af hensyn til 4.000 mennesker. Men ikke tolkning til de 65.000 der taler arabisk?

Jeg aner ikke hvor mange døve der er blevet smittet med Corona. Men at dømme efter hvilke sogne der har haft meget høje incidenstal, og hvor vaccine tilslutningen halter. Så havde det måske været bedre at simultantolke til arabisk. Bare sådan af hensyn til folkesundheden.

 

Forretningside

En online service, som man for et beskedent månedligt beløb kan kontakte for at få oplyst om det er ok at like et givet tweet, eller om det vil betyde at man er et ondere menneske end Hitler.

En af charmerne ved at blive ældre – der er ikke så mange andre – er at man får et længere perspektiv på tingene. Fordi man kan huske hvordan ting var for 30 år siden. Og ved hvordan de er i dag.

Det er ofte interessant. Og giver også ofte anledning til en vis undren.

Aldrig, i noget samfund i verden, nogen sinde, har kvinder haft flere muligheder for at nå til tops i virksomhedernes hierarki. Og aldrig før har vi læst så mange artikler og debatindlæg, set udsendelser og interview, om hvor umuligt det er for kvinder at nå til tops i virksomhedernes hierarkier.

Nu har vi en kvindelig statsminister. Samtlige støttepartierne har en kvindelig leder. Det er gået lidt tilbage i oppositionen. Men toppen i dansk politik – i hvert fald den del der pt lader til at være regeringsduelige – er kvinder. Og aldrig før har vi hørt så meget om hvor svært det er for kvinder at komme til tops i politik.

Vi har mulighed for indgåelse, I KIRKEN!, af ægteskaber mellem to personer af samme køn. Bøsser kan adoptere, lesbiske og enlige kvinder kan blive insemineret på statens regning uden at involvere mænd. Transkønnede kan skifte det sidste ciffer i deres cpr-nummer online. Mærsk (ja, Mærsk) er hovedsponsor for årets World Pride i København. Byen er klædt i regnbuefarver. Og når man lytter til retorikken – skulle man tro at kreaturvognene dagligt kørte LGBTQIAP2S+ personer til udryddelseslejre.

Og ja, der er stadig problemer, glaslofter, diskrimination, hadforbrydelser og andet skidt.

Men klagesangen lader til at være omvendt proportional med omfanget og alvoren af problemerne. For problemerne er vitterligt, helt objektivt, og uanset hvad interesseorganisationer måtte mene, langt langt mindre end de var for 30 år siden.

Åh hvor vi alle lo over Trump

Latteren var stor blandt os alle da Trump udtalte at antallet af tilskuere til hans indsættelse var det største nogen sinde.

Aldrig havde man set flere tilskuere mente han. Og vi lo og lo, og slog os på lårene af grin. For det var der jo tydeligvis ikke.

Der var også de der mente at det var ret foruroligende, at verdens mægtigste mand fremturede med åbenlyst vrøvl om objektivt observerbare fakta. Det var et udtryk for en farlig mangel på realitetssans, at benægte hvad enhver kunne se med sine egne øjne. Et faktuelt forhold, der kunne gøres op i tal. Som det var muligt med videnskabelige metoder, at tage stilling til.

Og så lo vi noget mere.

Hvis nu bare han havde udtalt at han identificerede sig som en præsident med det største antal tilskuere til sin indsættelse, og at han lissom følte at der var flere end til Obamas.

Så havde vi jo været nødt til at acceptere og respektere hans levede virkelighed.