9 to 5

Tumble outta bed And stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition Yawnin, stretchin, try to come to life Jump in the shower And the blood starts pumpin Out on the streets The traffic starts jumpin And folks like me on the job from 9 to 5 Chorus: Workin 9 to 5 What a way to make a livin Barely gettin by Its all takin And no givin They just use your mind And they never give you credit Its enough to drive you Crazy if you let it 9 to 5, for service and devotion You would think that i Would deserve a fair promotion Want to move ahead But the boss wont seem to let me in I swear sometimes that man is out to get me Mmmmm… They let your dream Just a watch em shatter Youre just a step On the boss mans a ladder But you got dream hell never take away On the same boat With a lot of your friends Waitin for the day Your shipll come in And the tides gonna turn An its all gonna roll you away 2nd chorus: Workin 9 to 5 What a way to make a livin Barely gettin by Its all takin And no givin They just use your mind And you never get the credit Its enough to drive you Crazy if you let it 9 to 5, yeah, they got you where they want you Theres a better life And you think that I would daunt you Its a rich mans game No matter what they call it And you spend your life Going funny if you want it 3rd chorus: Workin 9 to 5 What a way to make a livin Barely gettin by Its all takin And no givin They just use you mind And they never give you credit Its enough to drive you Crazy if you let it Fade: 9 to 5, yeah, they got you where they want you Theres a better life And you dream that I would daunt you Its a rich mans game No matter what they call it And you spend your life Going funny if you want it

Argh!!!

Man kan nøjes med at læse Politikens omtale. Man kan også se optagelserne fra Folketingssalen. Det sidste var mit valg. Uanset hvad er det dybt forstemmende at høre et angiveligt liberalt parti, og et parti der traditionelt går ind for familier, argumentere mod den ellers ganske liberale politik, der skal give bedre forhold for familier, at homosexuelle også skal have lov til at (fremmedbarns)adoptere.

Man kan sagtens argumentere mod at det offentlige skal financiere homosexuelles ønsker om børn. Det gør jeg selv – hospitalsvæsenet skal beskæftige sig med sygdomme, og det er altså ikke en sygdom at man som kvinde ikke får børn af at have sex med en kvinde.

Men den argumentation Dansk Folkeparti fremfører hører ikke hjemme i det her århundrede. Ikke engang i sidste århundrede. Den giver mest af alt mindelser om den slags argumenter vi ryster på hovedet af når den kommer fra USA…

Nåh ja, og nu vi er ved det: Simon Emil Ammitzbøll er en helt. Og det må man gerne citere mig for i radikale sammenhænge 🙂

Kausalitet

Man skal passe på med at konkludere fra en korrellation til en kausalitet.

Korrellation er i denne sammenhæng, nå ja, sammenhængen mellem headbanging og hjerneskader. Uden at have læst artiklen i BMJ, vil jeg ikke stille spørgsmålstegn ved sammenhængen. Nu er det BMJ, og de er normalt til at stole på. Det korrellation handler om her, er at man kan påvise en statistisk sammenhæng mellem hjerneskader og headbanging. Basalt set, at der er flere der har hjerneskade blandt folk der headbanger, end man skulle forvente, når man sammenligner med folk der ikke headbanger.

Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, men det er der som nævnt næppe grund til.

Der hvor man skal være forsigtig er med at konkludere at fordi der er en korrellation, så er der også en kausalitet. Man kan også finde en korrellation mellem antallet af storke, og antallet af børnefødsler. Da antallet af storke faldt, faldt antallet af fødsler. Da der begyndte at komme flere storke til landet, steg antallet af fødsler igen. Det er ikke et bevis på at det er storken der kommer med de små børn. Der er skjulte sammenhænge der handler om industrialisering, specielt kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, spredning af pesticider i naturen, dræning af vådområder, og indvandring af befolkningsgrupper med større børnefamilier (NB: Der er ingen værdi-dom i dette, det er en simpel konstatering, så anklager om racisme frabedes. Vær også venlig ikke at bruge ciconiidae som argument for regeringens udlændingepolitik. Tak.). Kausalitet mellem storkene og fødslerne ville betyde at der var flere fødsler fordi der var flere storke. Eller flere storke, fordi der var flere fødsler (her at det er de små børn der kommer med storken, snarere end at det er storken der kommer med de små børn.).

Med andre ord: Fordi der er en statistisk sammenhæng, kan man ikke nødvendigvis konkludere at der er en kausal sammenhæng. I denne sammenhæng, at det ikke er på grund af storkenes genkomst at antallet af fødsler stiger. Eller at man får hjerneskader af at headbange.

Og som antydet i bemærkningen om de små børn der kommer med storkene, skal man også passe morderligt på med retningen af kausaliteten. Man kan konkludere at man får hjerneskader af at headbange. Men personligt tror jeg snarere at man headbanger fordi man har hjerneskader 🙂

Ledelse for burhønseavlere – lektion 1

Du sidder til et møde, og der bliver afdækket et problem. Noget der er generende for produktiviteten, eller som koster penge. Nu forestiller vi os at du kunne læse dine medarbejderes tanker.

En af dem sidder og tænker:

Det her har jeg et løsningsforslag til. Men de sidste 7 gange jeg har kommet med sådan et, er udførslen blevet overladt til mig. Og nu orker jeg ikke mere. Så jeg rækker ikke hånden i vejret og kommer med et forslag til hvordan vi løser det her problem.

Og nu til øvelsen: Hvad skal du som leder gøre for at undgå at dine medarbejdere tænker sådan?