Kausalitet

Man skal passe på med at konkludere fra en korrellation til en kausalitet.

Korrellation er i denne sammenhæng, nå ja, sammenhængen mellem headbanging og hjerneskader. Uden at have læst artiklen i BMJ, vil jeg ikke stille spørgsmålstegn ved sammenhængen. Nu er det BMJ, og de er normalt til at stole på. Det korrellation handler om her, er at man kan påvise en statistisk sammenhæng mellem hjerneskader og headbanging. Basalt set, at der er flere der har hjerneskade blandt folk der headbanger, end man skulle forvente, når man sammenligner med folk der ikke headbanger.

Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved, men det er der som nævnt næppe grund til.

Der hvor man skal være forsigtig er med at konkludere at fordi der er en korrellation, så er der også en kausalitet. Man kan også finde en korrellation mellem antallet af storke, og antallet af børnefødsler. Da antallet af storke faldt, faldt antallet af fødsler. Da der begyndte at komme flere storke til landet, steg antallet af fødsler igen. Det er ikke et bevis på at det er storken der kommer med de små børn. Der er skjulte sammenhænge der handler om industrialisering, specielt kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, spredning af pesticider i naturen, dræning af vådområder, og indvandring af befolkningsgrupper med større børnefamilier (NB: Der er ingen værdi-dom i dette, det er en simpel konstatering, så anklager om racisme frabedes. Vær også venlig ikke at bruge ciconiidae som argument for regeringens udlændingepolitik. Tak.). Kausalitet mellem storkene og fødslerne ville betyde at der var flere fødsler fordi der var flere storke. Eller flere storke, fordi der var flere fødsler (her at det er de små børn der kommer med storken, snarere end at det er storken der kommer med de små børn.).

Med andre ord: Fordi der er en statistisk sammenhæng, kan man ikke nødvendigvis konkludere at der er en kausal sammenhæng. I denne sammenhæng, at det ikke er på grund af storkenes genkomst at antallet af fødsler stiger. Eller at man får hjerneskader af at headbange.

Og som antydet i bemærkningen om de små børn der kommer med storkene, skal man også passe morderligt på med retningen af kausaliteten. Man kan konkludere at man får hjerneskader af at headbange. Men personligt tror jeg snarere at man headbanger fordi man har hjerneskader 🙂