Forretningside

En online service, som man for et beskedent månedligt beløb kan kontakte for at få oplyst om det er ok at like et givet tweet, eller om det vil betyde at man er et ondere menneske end Hitler.

En af charmerne ved at blive ældre – der er ikke så mange andre – er at man får et længere perspektiv på tingene. Fordi man kan huske hvordan ting var for 30 år siden. Og ved hvordan de er i dag.

Det er ofte interessant. Og giver også ofte anledning til en vis undren.

Aldrig, i noget samfund i verden, nogen sinde, har kvinder haft flere muligheder for at nå til tops i virksomhedernes hierarki. Og aldrig før har vi læst så mange artikler og debatindlæg, set udsendelser og interview, om hvor umuligt det er for kvinder at nå til tops i virksomhedernes hierarkier.

Nu har vi en kvindelig statsminister. Samtlige støttepartierne har en kvindelig leder. Det er gået lidt tilbage i oppositionen. Men toppen i dansk politik – i hvert fald den del der pt lader til at være regeringsduelige – er kvinder. Og aldrig før har vi hørt så meget om hvor svært det er for kvinder at komme til tops i politik.

Vi har mulighed for indgåelse, I KIRKEN!, af ægteskaber mellem to personer af samme køn. Bøsser kan adoptere, lesbiske og enlige kvinder kan blive insemineret på statens regning uden at involvere mænd. Transkønnede kan skifte det sidste ciffer i deres cpr-nummer online. Mærsk (ja, Mærsk) er hovedsponsor for årets World Pride i København. Byen er klædt i regnbuefarver. Og når man lytter til retorikken – skulle man tro at kreaturvognene dagligt kørte LGBTQIAP2S+ personer til udryddelseslejre.

Og ja, der er stadig problemer, glaslofter, diskrimination, hadforbrydelser og andet skidt.

Men klagesangen lader til at være omvendt proportional med omfanget og alvoren af problemerne. For problemerne er vitterligt, helt objektivt, og uanset hvad interesseorganisationer måtte mene, langt langt mindre end de var for 30 år siden.

Hvorfor er det at generation X (og de der er ældre) er trætte af zoomere og millenials?

Og hvorfor var boomerne trætte af generation X? Osv hele vejen tilbage til de gamle grækere, der angiveligt også beklagede sig over ungdommen.

Det er vi, fordi vi er blevet ældre. Men ikke gamle nok til at vi helt har glemt vores egen idealistiske, ideologisk prægede tilgang til verden.

Fordi vi har oplevet at vi tog fejl. At ikke alle vores slagord, “sandheder” og tanker var rigtige. At nogen af dem måske var direkte forkerte. Enkelte af dem rigtig, rigtig, forkerte.

Nu ser vi så et par generationer der, ganske som vi, er fuldstændigt overbeviste om at de har ret. At deres ideologi er den rigtige. Som mener at hvis man er uenig med dem, så er man et ondt menneske.

Oven i er det så generationer, der gennem hele deres opvækst er blevet anerkendt og lyttet til. Og som derfor, helt naturligt, forlanger anerkendelse fra deres omgivelser. Også selvom der måske ikke er så meget der er værd at anerkende.

Og den ældre generation ved, af smertelig erfaring, at det nok ikke er alle zoomernes paroler der holder vand. At det nok, ganske som for alle andre tidligere generationers slagord, vil vise sig at de fleste af dem er forkerte. En del af dem skadelige. Og en god sjat af dem direkte destruktive.

Fuldstændigt som vores egne paroler viste sig at være.

Meme-samlingen

Og andre billeder som jeg godt vil kunne finde igen.

Oprindeligt fra The Mitish Bruseum på face

 

 

 

 

 

fra Geekclub på fjæsen – en ide til julepynt

 

Men det forstod folk jo åbenbart ikke…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spooky boy. Også The Mitish Bruseum

 

 

 

Performativ modsigelse

I dag har jeg lært et nyt ord. Eller rettere to: “Performativ modsigelse”. På engelsk “Performative contradiction“. På tysk, for det har lissom lidt mere schwung: “performativer Widerspruch”.

Eksemplet er sætningen “jeg er død”. Det udtalelsen siger, modsiger dens forudsætning. Hvis man er død, kan man ikke sige noget.

Et andet eksempel er, at der ikke findes sandheder, kun diskurser, der hverken er sande eller falske. Når man bruger det som fundamentet for ens konstatering af at folk er undertrykte (af hvide, ciskønnede, midaldrende mænd), går det galt. Postulatet om undertrykkelse er en sandhedspåstand, der kun kan give mening hvis man mener at det der siges er sandt. Hvilket er inkonsistent med postulatet om at virkeligheden og sandheden ikke findes, men er erstattet af diskurser.

 

Jeg kan ikke forstå at…

Det kommer ret ofte fra oppositionspolitikere for tiden. Hvorfor må vi være 50 mennesker i Fakta, men højest fem til tante Odas fødselsdag?

Fordi vi er i Fakta ret kort tid – det tager kun fem minutter!, og har mundbind på (bortset fra de af os der har besluttet at de er undtaget. Vistnok fordi man kan undtages mundbind hvis man er for dum til at forstå formålet). Til tante Odas fødselsdag sidder vi flere sammen i lang tid, og har ikke mundbind på. Jo længere man er i nærheden af en smittet, jo større er sandsynligheden for at man selv bliver smittet. Fem minutter giver en ganske lille risiko. Fem timer giver en betydeligt højere risiko.

Og se, det tror jeg faktisk godt at Ellemann kan forstå. Det er bare belejligt for ham at lade som om han ikke forstår det.

Det konsekvensløse samfund kan godt i sig selv gøre mig træt. Særligt træt bliver jeg når jeg skal betale, måske blot indirekte, for at du kan skærmes mod konsekvenserne af dit valg. Ja, det er synd for dig at der er lang ventetid på fertilitetsbehandling i det offentlige sundhedsvæsen. Men statistisk set handler det i ret høj grad om at du ventede for længe. Og nu vil du så ikke alene have det offentlige til at betale for at blive gravid. Du vil endda have det offentlige til at betale ekstra, fordi du ikke kan vente et halvt år på behandling. Måske du skulle have ladet være med at vente 10 år med at blive gravid? Så ville du ikke skulle have ventet 20 uger nu.

Misforstå mig ikke – det er fint med udbredt fertilitetsbehandling. Vi får for få børn allerede. Men tør øjnene og tag en kiks. Du ventede 520 uger for længe før det gik op for dig at du godt ville have et barn. Så kan du godt vente 20 uger til.

Det konsekvensløse samfund

Det er fascinerende hvad der sker når folk stilles overfor et frivilligt valg. Enhver antydning af at valget har konsekvenser gør at de straks holder op med at opfatte det som frivilligt.

Senest illustreret ved den forventede indførsel af vaccinepas. Så er det jo ikke længere frivilligt at blive vaccineret må man forstå på kritikerne.

Og til det er der blot at svare: Jo, det er det. Men dine valg har konsekvenser. Og en af konsekvenserne af ikke at ville vaccineres er at man ikke får lov at rejse ud i en verden der naturligvis er lidt bekymret for smitte med den seneste version af corona-virusen. Sådan er det.

Her får vi afsløret at det folk ville have ikke var frivillighed og ingen tvang. Men ingen konsekvenser.

Og det er et generelt fænomen.

Vejer du 300 kg? Der kan være underliggende medicinske årsager, men den mest udbredte grund til at du gør det er at du indtager flere kalorier end du forbrænder. Og det har blandt andet den konsekvens, at din læge kan finde på at gøre dig opmærksom på at du er i forhøjet risiko for at dø af hjerteproblemer. Det er ikke tykfobi eller shaming. Det er blot sådan at der er konsekvenser af at veje det samme som tre babyelefanter.

Har du valgt at læse kønsstudier på RUC? Fint, men så har du også valgt ikke at blive administrerende direktør i FL Schmidt.

Har du valgt at læse humaniora? Fremragende. Men du var godt klar over at arbejdsmarkedet for den uddannelse er noget anderledes end det er for stærkstrømsingeniører. Så når du efterfølgende har sværere ved at finde arbejde, og får mindre i løn. Så er det fordi du traf et valg da du valgte uddannelse. Og ikke fordi arbejdsgiverne diskriminerer dig på grund af dit køn.

Du traf et valg. Du valgte som du gjorde fordi du mente at det var det bedste valg. For dig. Og nu har dit valg så konsekvenser. Selvfølgelig har det det. Ellers kunne du jo lige så godt have valgt anderledes. De konsekvenser må du tage på dig. Det var dit valg, ikke andres.

Det er en af de forskelle der er på små børn og voksne mennesker.

Skam

Jeg udskammer dig ikke fordi du holder ferie i Dubai under en pandemi. Jeg udskammer dig heller ikke fordi du henter en muteret udgave af pesten med hjem, der udsætter dine medborgeres helbred for fare.

Jeg konstaterer at du har opført dig idiotisk og hensynsløst. Du styrer selv om du vil skamme dig over det.

Jeg udskammer dig heller ikke fordi du snyder med sociale ydelser, og fusker dig til rettigheder du egentlig ikke har.

Jeg konstaterer at du snylter på velfærdssamfundet. Du styrer selv om du vil skamme dig over det.