Matematik

Lad os tage to grupper af individer, C og D. Der er 100 individer i hver gruppe.

Individer i gruppen C indbetaler hvert år, i 30 år 100 kr på en konto.

Det gør individer i gruppen D også.

Efter 30 år har hvert individ i hver gruppe 3000 kr stående på kontoen. Banker giver nemlig ikke rente.

Og hver gruppe har 300.000 kr stående tilsammen.

Nu skal de så have pengene udbetalt.

Det får de i rater. I gennemsnit får individer i gruppe C udbetalt penge hvert år i 6 år. Nogen får i 20 år. Nogen får kun i to. Men i gennemsnit får de i 6 år, og fordi de får fra samme pulje, gør det ikke nogen forskel. Hvert individ i gruppe C vil derfor få 500 kr udbetalt hvert år.

For gruppe D gør det samme sig gældende. Nogen får i 20 år. Nogen får kun i to. Men de får fra samme pulje, så det interessante er gennemsnittet af hvor mange år de får penge udbetalt.

Det gør de i gennemsnit i 10 år. Det betyder at de hver især vil få udbetalt 300 kr om året. Det er jo en del mindre end gruppe C. Men i gennemsnit vil de over tid får udbetalt det samme, nemlig 3.000 kr. ialt.

Men den der forskel på 200 kr. om året. Det er jo ikke godt. Den må vi have udlignet. Nu samler vi alle pengene i samme pulje. Så er der 200 individer og 600.000 kr. Og 100 af de 200 individer vil få penge i 10 år, og de andre 100 kun i seks år.

Nu vil hvert individ så få udbetalt 375 kr om året. 100 af dem får det i 10 år (100*10*375 = 375.000) Og 100 af dem får det i 6 år (100*6*375 = 225.000). Det samme beløb (375.000 + 225.000 = 600.000) udbetales.

Individer i gruppe C, og husk, det er gennemsnit vi taler om her, får i de gennemsnitligt 6 år udbetalt i alt 2.250 kr. Og individer i gruppe D får i deres gennemsnitligt 10 år udbetalt ialt 3.750 kr. Et individ i gruppe C overfører dermed, for en gennemsnitsbetragtning, 750 kr, eller 7½ års indbetalinger til gruppe D, og får dermed – igen i gennemsnit – ikke alle sine penge udbetalt.