Smartphone del IV – A New Hope

Da vi forlod den adskilte telefon sidst, var kredsløbet lavet. Drejeskiven skulle blot forbindes med det, og Arduinoen ligeså. (OK, jeg sprang selve fremstillingen af kredsløbet over. Det var en rask lille loddeøvelse med et strip-board, to modstande og tre to-polede skrueterminaler).

Nu lader vi så som om at kredsløb, Arduino og telefon er forbundet. Så skal der kodes. Som tidligere nævnt er der stjålet med arme og ben fra den her Instructable.  Det er koden, med et par tilretninger, også.


int needToPrint = 0;
int count;
int in = 7;
int lastState = LOW;
int trueState = LOW;
long lastStateChangeTime = 0;
int cleared = 0;

// constants

int dialHasFinishedRotatingAfterMs = 100;
int debounceDelay = 10;

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(in, INPUT);
}

void loop()
{
int reading = digitalRead(in);

if ((millis() – lastStateChangeTime) > dialHasFinishedRotatingAfterMs) {
// the dial isn’t being dialed, or has just finished being dialed.
if (needToPrint) {
// if it’s only just finished being dialed, we need to send the number down the serial
// line and reset the count. We mod the count by 10 because ‘0’ will send 10 pulses.
Serial.print(count % 10, DEC);
needToPrint = 0;
count = 0;
cleared = 0;
}
}

if (reading != lastState) {
lastStateChangeTime = millis();
}
if ((millis() – lastStateChangeTime) > debounceDelay) {
// debounce – this happens once it’s stablized
if (reading != trueState) {
// this means that the switch has either just gone from closed->open or vice versa.
trueState = reading;
if (trueState == HIGH) {
// increment the count of pulses if it’s gone high.
count++;
needToPrint = 1; // we’ll need to print this number (once the dial has finished rotating)
}
}
}
lastState = reading;
}
Det er rimeligt velkommenteret.  Så det vil jeg ikke give mig i kast med.

Når programmet er kompileret og sendt til Arduinoen, åbner man sin Serialmonitor, drejer på skiven. Og så får man det drejede tal på skærmen. Fikst.