Tyrkiet blokerer blogger

Jeg er normalt en varm tilhænger af at Tyrkiet skal opnå medlemsskab af EU. Så snart de opfylder betingelserne for medlemsskab.

Det lader til at det har meget lange udsigter.  /. beretter at Tyrkiet at lukket for adgangen til blogger.com. Det er ikke første gang, WordPress, Richard Dawkins hjemmeside og andre sites der indeholder ting som Tyrkiet ikke bryder sig om er tidligere blevet lukket. Retfærdigvis skal det siges at det lader til at være resultatet af et søgsmål fra en vis Adnan Oktar, der i europa har gjort sig mest bemærket ved at rundsende et særdeles flot værk. Virkelig smukke billeder. Og så lige en tekst der forklarer hvorfor evolutionslæren ikke alene er falsk, men også den direkte årsag til nazisme og andre totalitære ideologier. Man fristes til at mene at denne… videnskabeligt udfordrede personage ret på en selvironisk måde han ikke helt selv fatter. Den moderne kreationisme (undertiden kendt under navnet intelligent desig) skyldes at evolutionslæren stille og roligt udrydder overtro. Evolutionslæren er på den måde indirekte skyld i den moderne kreationismes opståen. Og så har han jo ret i at evolutionslæren har medført ubehagelige ideologiers opståen.

Under alle omstændigheder, så længe Tyrkiet har et retsvæsen der kommer med fjollede domme der er helt på niveau med det amerikanske retsvæsens – kan de efter min mening godt glemme alt om at blive medlem af EU.