De er for kloge

Glædeligt at der nu er opnået ligestilling blandt de ph.d.-studerende. Politiken følger naturligvis op med det næste naturlige spørgsmål: Hvornår smitter det af på antallet af kvindelige forskere?

Kloge mennesker udtaler sig om årsagerne til både stigningen, og hvorfor kvinder er underrepræsenterede i de egentlige forskerstillinger på universiteterne. De sædvanlige argumenter om særlige tiltag på universiteterne og mænds skarpere albuer bliver fremført.

Der er dog to argumenter der endnu en gang glemmes:

Når man ser flere kvindelige ph.d.-studerende skyldes det naturligvis at der er kommet flere kvinder ind på de traditionelt forskningstunge uddannelser – lægestudiet og de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Der er der er mange ph.d.-stillinger, og derfor slår en ændret kønsfordeling blandt de studerende stærkt igennem. Hvad man glemmer er at en ph.d.-uddannelse, efter en justering for et par år siden, er blevet et særdeles attraktivt tidspunkt at få børn på. Man befinder sig i et relativt beskyttet miljø, med mulighed for barselsorlov, og hvor karriere-uret først for alvor begynder at tikke når man er færdig.

Og så til det argument der efter min mening forklarer rigtig meget når man skal finde ud af hvorfor der er så få kvinder i faste forskerstillinger på universiteterne. De er simpelthen for kloge. En nyuddannet forsker kæmper i adskillige år med midlertidige stillinger og bevillinger. Overvej selv alternativerne: Man kan gå universitetsvejen, med den ene 2 eller 3-årige bevilling efter den anden hvor man ikke ved om man har arbejde næste år, hvor lønningerne er offentlige, og man skal bruge det meste af sin tid på at skrive ansøgninger og undervise. Eller man kan tage sin ph.d. og søge over i det private, hvor lønnen er bedre, og hvor man hverken skal søge fonde om sin egen løn, eller undervise.

Mit bud på hvorfor der er så få kvinder ansat i faste forskerstillinger på universiteterne er simpelthen at de er klogere end mænd. Kun mænd er dumme nok til at udsætte sig selv og deres familie for de arbejdsvilkår der tilbydes på universiteterne.