Fra præsentationen af et inkluderende kursus

“Målrettet kommunikation og eksplicit fokus på inklusion virker.

  • Kommunikation via velkendte kanaler
  • De studerende fremhæver fokus på inkludering på tværs af køn som en positiv faktor for deres deltagelse”

Successen med inklusion var endda så stor, at der udelukkende deltog kvinder… Altså, vi har næsten kun piger i næste generation af familien og more power to them og alt det der. Men… Utroligt inkluderende. Ikke en eneste mand.

Jeg tror vi skal finde et andet ord end inklusion.