Legitimation vs identifikation

Det meste af denne blog er på engelsk. Jeg arbejder i et internationalt felt. Men her kommer mit engelske lidt til kort – i hvert fald på skrift.

Vi har et problem med CPR-numre. Og det skyldes en grundlæggende misforståelse.

CPR-nummeret er den unikke identifikation af en person i Danmark. De ti cifre der er knyttet til mig, identificerer mig. Når vi taler om en person med CPR-nummeret 123456-7890, er der en og kun en person der kan være tale om.

Vi ved også at det er en person født i den ukendte måned 34 og at vedkommende er født med en biologi der gør vedkommende til en “hun”.

Så når jeg går ind i en forretning, og indgår en låneaftale, hvoraf det fremgår at CPR-nummeret på låntager er 123456-7890 – så er det entydigt identificeret, at det er denne meget fiktive person der hæfter for pengene.

Betyder det så at jeg, den person der stod i forretningen, var denne person?

Nej. Jeg kan have stjålet et sygesikringsbevis. Jeg kan for så vidt have produceret det selv. Det er ikke så svært. I de mest grelle eksempler, har låntager slet ikke fremvist noget som helst, men bare sagt CPR-nummeret. Hvis jeg ikke har fremvist legitimation på at jeg er den person der er identificeret med det CPR-nummer – så er der ingen garanti for at jeg faktisk er den person.

Problemet opstår fordi folk ikke kan finde ud af at skelne mellem netop identifikation og legitimation. CPR-nummeret bliver betragtet som en hemmelig kode. Hvis man kan oplyse det, så må man være den person. Men det er ikke spor hemmeligt. Det står på dit sygesikringsbevis. Det gemmer sig i stregkoden. De første seks cifre oplyser du gladeligt til hvem som helst. Det sidste ciffer kan, for 99,4% af befolkningen, begrænses til at være et af fem.

Du tror det er hemmeligt, og at hvis du kan oplyse det, så kan der ikke være tvivl om at det faktisk er dig. Udbydere af kviklån lader som om det er hemmeligt, og at de har fat i den rigtige person hvis de får det oplyst. Jeg er helt sikker på at de godt er klar over problemstillingen, men bare er ligeglade. Alle lader som om at man kan bruge CPR-nummeret til at legitimere sig. Og fordi vi lader som om man kan det, får man problemer med identitetstyveri når folk kan optage forbrugslån ved blot at oplyse et CPR-nummer. Og folk går i panik over at deres CPR-nummer offentliggøres.

Vi burde offentliggøre alle CPR-numre. Så ville det forhåbentlig stå klart for alle at CPR-nummeret ikke legitimerer noget som helst.