Woke-washing

Kloge ord af Anna Libak i Weekendavisen. Om hvordan de der har magten på museer er magtkritiske:

“Formålet er naturligvis at fremme bestemte normer, og stække andre.”

og

“Desuden er det altid lidt uhyggeligt, når det er magthaverne, der
selv vil stå for magtkritikken: Så ved man godt, at alle andre skal holde kæft.”

Den første passer i øvrigt glimrende på enhver form for norm-kritik. Det handler ikke om at kritisere normer. Det handler om at kritisere nogle bestemte normer. Pudsigt nok altid de normer der ikke flugter med ens egen politiske overbevisning.